Innehåll:

Presentation>>>

Anlita Proffs>>>   

Allt inom Måleri>>>

Kunder&Partners>>>

Aktuella Objekt>>>

 

miljöarbete

 

I syfte att kunna genomföra miljöpolicyn och vidareutveckla företagets miljöarbete på ett bra sätt, undersöker vi för närvarande vilken form av miljöledningssystem som skulle kunna vara lämpligt för vårt företag.

 

Följande miljöförbättrande åtgärder har vi vidtagit hittills:

 

·     Informerat oss hos två leverantörer om vilka miljövänliga alternativ som erbjuds inom målerisektorn.

 

·     Vi försöker, så långt vår kunskap medger, att informera kunder om tänkbara miljövänliga alternativ.

 

·     Vi kör bensinsnåla bilar och samåker i möjligaste mån. Överhuvudtaget planeras verksamheten så att bilkörningen minimeras.

 

·     Vi tar hand om avfall från vår verksamhet (färgburkar m.m) på ett miljömässigt korrekt sätt, oftast genom att lämna till leverantören för vidare omhändertagande.

 

·     Vi försöker alltid att minimera materialåtgång och kemikalieförbrukning.

 

·     Vi ”försluter” oftast penslarna i väntan på nästa målningstillfälle, istället för att tvätta rent dem. Denna metod leder till minskad användning av lösningsmedel och mindre vattenutsläpp.

 

·     I vår lokal  håller vi en låg innetemperatur, använder lågenergilampor och miljömärkta disk- och rengöringsmedel. Endast miljövänliga pappersprodukter används. Engångsartiklar undviks.

 

·     Vi källsorterar  ut papper och glas för återvinning. Lysrör och lågenergilampor tas om hand på ett riktigt sätt.    

 

·     Vi har utsett en miljöansvarig (Tore Jönsson).

 

 

Miljöpolicy

 

 

Ett måleri hanterar av tradition och nödvändighet många miljöstörande ämnen i sin verksamhet. Därför, anser vi, att det är mycket viktigt att bedriva ett aktivt miljöarbete.

 1.

Vi lovar att söka kunskap om de miljöstörande inslagen i vår verksamhet och om vilka åtgärder som kan vidtas med syfte att minimera och helst förebygga påverkan på vår gemensamma miljö.

 2.

Vi lovar att ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete. Naturligtvis skall vi följa de miljölagar som gäller för vår verksamhet.

 3.

Vi lovar att försöka minimera vår förbrukning av naturresurser;  när det gäller material för målning och tapetsering, transporter till och från arbetsplatserna, och övrig verksamhet, som t.ex. drift av företagets lokal.

 4.

Vi lovar att ta hand om det avfall som uppkommer genom vår verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

 5.

Vi lovar att försöka påverka våra leverantörer att tillhandahålla fler miljövänliga produkter. Vi lovar också att föra en dialog med våra kunder om de miljövänliga alternativ som finns på marknaden. I de fall där vi själva bestämmer, skall vi, om möjligt, välja miljövänliga produkter och arbetssätt.

  

 

 Mest Måleri

 Ulf Edlund                            Tore Jönsson

 
           
 
 
 

 
 
 
 

Startsida>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta! 

 Ulf 0705-874581
eller
Tore 0705-474092

info@mestmaleri.se

 

mestmaleri.se © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use